Les fonts al navegador

  • obrir

Anti-aliasing

Als navegadors i a les interficies dels sistemes operatius com Ubuntu, Mac i tots els GNU/Linux en general, es mostren les fonts amb els cantos lleugerament arrodonits per defecte, millorant-ne la llegibilitat i l'aspecte visual.

 

Per contra, a Windows els navegadors mostren les fonts amb cantos durs i matats, proporcionant un aspecte aspre i de poca qualitat.

Anunci d'un producte al blog

  • obrir

Exemple d'interacció amb el módul productes

Al ser un exemple l'ompliré amb text d'emplenament:

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.