Pàgina d'inici

  • tancar

Personalitzada i configurable

Pensa que la pàgina d'inici és un dels elements més importants i rellevants de la pàgina web, és la façana de la teva empresa a internet i un dels factors decisius que influirà directament en la duració de la vista.

Al teu inici hi podràs posar una secció, un blog o una sèrie de "widgets" personalitzables on hi podràs afegir productes, imatges, text, enllaços i vídeos. Jo, per exemple, hi tinc una secció amb subseccions.

* La quantitat de widgets disponibles dependrà dels mòduls contractats.