Subseccions

  • tancar

Una secció pot tenir subseccions, i aquestes últimes poden tenir altres seccions també.

Per exemple, a la pàgina web de l'Hostal del Carme utilitzen les seccions per separar els diferents restaurants/hotels que tenen:

 

"Hostal del Carme" està definida com a secció principal, és la que apareix quan entrem directament a la pàgina sense posar res més a la barra de direcció.

 

"Pintor Marsà": www.hostaldelcarme.com/hotel-pintor-marsa és una secció on hi podem trobar tota la informació referent a l'Hotel-Restaurant Pintor Marsà.

 

"Rest. La Granja" ...

 

Les subseccions serien tot el que trobem al menú lateral d'aquestes seccions. En el cas de l'Hostal del Carme són subseccions: "Hotel", "Restaurant" i "Contacte" per exemple.